top of page

MY LE TRAN

voorzitter

Bij elke vorm van hulpverlening zoeken we zorgvuldig naar situaties waarin we het verschil kunnen maken en waarbij we een haalbaar doel nastreven. Omdat enkele leden van de vzw Vietnamese roots hebben, liggen alle projecten ons nauw aan het hart.

Leren

Het onderwijssysteem in Vietnam heeft grote hiaten. Zo kan niet elk kind naar school gaan, zeker niet zij die arm(er) zijn. Wij geloven dat elk kind een kans moet krijgen om aan zijn/haar toekomst te bouwen. Binnen deze pijler steunen we zowel individuele kinderen als scholen.

STEUNEN

De overheid biedt weinig tot geen hulp aan gezinnen met een laag inkomen, kinderen met een (verstandelijke) beperking, opvangtehuizen, weeshuizen,... Daarom steunen we deze groepen om hen een betere levenskwaliteit te kunnen geven.

bouwen

Onze vzw start en ondersteunt verschillende bouwprojecten zodat de veiligheid en leefomstandigheden van kansarme gezinnen en hun kinderen erop vooruitgaan.

Over Ons

In 2006 richtten Nguyen Thi Yen Van en Marinus Marc de vzw 'Weeskinderen Vietnam' op. Van en Marc waren beiden bezorgd over het lot van kansarme weeskinderen in Vietnam. Meer specifiek in Phan Thiet, Van's geboortestad. In dit kleine vissersdorp leven de mensen vooral van de visvangst en de daarmee samengaande industrie. Er leven talloze kansarme kinderen in deze streek die hulp nodig hebben. Veel van deze kinderen worden opgevangen in een weeshuis of opvangtehuis. Bovendien is het aantal kinderen met een intellectuele of fysieke beperking er ook aanzienlijk. Er zijn veel weeshuizen in Vietnam maar slechts enkelen worden geholpen door de overheid. De andere weeshuizen draaien met de hulp en bijstand van vrijwilligers.

De oorspronkelijke samenstelling van de vzw bestond uit de 2 oprichters, aangevuld met vrijwilligers. Samen deden ze er alles aan om een warm nest te bouwen voor de weeskinderen in Phan Thiet. In 2013 werd de fakkel overgedragen aan een nieuw team. De organisatie werd ook omgedoopt tot 'VZW Kinderen Vietnam' omdat de werking door de jaren heen geëvolueerd is naar een organisatie die zich inzet voor allerlei kwetsbare groepen: kansarme kinderen en gezinnen, weeskinderen, tienermoeders, mensen met een beperking,..

Contact

Contact

bottom of page